Ходзінський Олександр Миколайович — особиста сторінка

Біографічні дані

Народження
 • 04.05.1950, м. Київ, Україна
Родина
 • Батько – Микола Денисович, 22.12.1925 - 04.10.2000
 • Мати – Олександра Іванівна, 17.03.1923 - 15.03.2001
 • Дружина – Людмила
 • Син – Юрій, 1976
 • Дочка – Ольга, 1987
Освіта
 • 1957 – 1958, середня школа № 130, м. Київ
 • 1958 – 1967, середня школа № 82, м. Київ
 • 1967 – 1968, Київський політехнічний інститут, м. Київ
 • 1968 – 1973, Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, м. Київ
 • 1978 – 1982, Аспірантура Інституту кібернетики, м. Київ
Знання мов
 • Українська – рідна мова, володію вільно
 • Російська – рідна мова, володію вільно
 • Німецька – вивчав у школі, університеті, на практиці не користуюсь
 • Англійська – курси, використовую для листування, розмовної практики немає
Науковий ступінь, вчене звання
 • 1985, кандидат фізико-математичних наук, спеціальність – "математична кібернетика", тема дисертації – "Некоторые методы решения оптимизационных задач комбинаторного типа и их исследование"
 • 2005, старший науковий співробітник
Місце роботи
 • 1967 – 1968, Зональний науково-дослідний і проектний інститут типового і експериментального проектування жилих і громадських будівель, м. Київ
 • 1973 – 1976, Інститут геронтології, м. Київ
 • з 1976, Інститут кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України, м. Київ

2005-12-08