Ходзінський Олександр Миколайович — особиста сторінка

Проблеми урахування семантики емпіричних моделей

Повний текст публікації

2007_3.doc

Реферат

Запорукою успішного впровадження інформаційних технологій в гуманітарних науках є наявність ефективних моделей і методів розв’язування задач оптимізації, значну кількість яких можна сформулювати як задачі дискретної оптимізації в умовах невизначеності. Невизначеність в формальних моделях не може бути зведена тільки до випадковості, а визначається ще й особливостями людської мови й мислення, які можна формалізувати в термінах теорії нечітких множин. Розглядається підхід для розв’язку даних проблем на базі запропонованого поняття коефіцієнту лінгвістичної кореляції, для визначення якого використовуються мінімаксні логічні оператори.

2007-10-11