Ходзінський Олександр Миколайович — особиста сторінка

Задача оптимального вибору з урахуванням змішаної кількісно-якісної інформації

Повний текст публікації

2008_5.doc

Реферат

Основні труднощі при побудові математичних моделей, методів та алгоритмів розв’язування задач оптимального вибору за наявності змішаної кількісно-якісної інформації виникають внаслідок невизначеності, що обумовлена присутністю слабко структурованої, фрагментарної, неповної та нечіткої інформації.

В доповіді показано, що введення на базі коефіцієнта лінгвістичної кореляції псевдометрики на гетерогенних нечітких множинах, що інваріантна до допустимих перетворень в шкалах, які використовуються, дозволяє формалізувати та досліджувати задачі, які неможливо було б досліджувати у рамках традиційних підходів.

2009-11-06